Co se děje

Články

Za Kamarádkou knihovnou

Za Kamarádkou knihovnou

S kým se kamarádí knihovna? No přece se všemi. V neděli odpoledne 18. června byli na jejím dvorku děti, maminky a tatínkové, babičky i dědové. Probíhalo zde slavnostní Vítání nových dětských čtenářů. Městská knihovna Louny se soustavně snaží podporov…
Jak žili pralidé

Jak žili pralidé

Děti sestupují schodištěm do podzemí. Vítá je osvětlený kamenný prostor. Jsou zde kožešiny, luk, šípy, sekyrky, … Ne, nejde o přesun v čase. To jen Městská knihovna Louny ve spolupráci s Oblastním muzeem Louny pořádala červnové besedy z cyklu „Setkán…
Z prvňáčků jsou čtenáři

Z prvňáčků jsou čtenáři

Konec května a červen již tradičně patří v Městské knihovně Louny „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Že se jedná o akt výjimečný a slavnostní dokazují naparáděné děti, zástupy rodičů a prarodičů i průvodci v historických oděvech. Těmi jsou dětem dobré d…
Čtení není nikdy dost

Čtení není nikdy dost

Kampaň Celé Česko čte dětem zaštiťuje první červnový týden jako celostátní „Týden čtení dětem“. Městská knihovna Louny se pravidelně připojuje k této aktivitě podporující dětské čtenářství. V letošním roce si knihovníci pro malé posluchače připravili…