Knihovna nabízí » Čtenářské konto

Čtenářské konto

PŘIHLÁŠENÍ DO ČTENÁŘSKÉHO KONTA

: :

Přihlášením do Vašeho čtenářského konta získáte přehled svých výpůjček, aktuální stav Vašich rezervací, atd...

JAK SI PRODLOUŽIT VÝPŮJČKY?

Přihlašte se do Vašeho čtenářského konta.

  • Číslo Vaší průkazky: u starších průkazů zadejte poslední čtyřčíslí pod čárovým kódem, čtenáři z dětského oddělení a pobočky poslední šestičíslí.
  • PIN: zadejte prvních šest číslic rodného čísla.

K prodloužení použijte šedivé tlačítko "Prodluž označené výpůjčky", které naleznete nad tabulkou se seznamem výpůjček.

Upozornění!Při on-line prodlužování neobdržíte žádné potvrzení e-mailem. Zda prodloužení proběhlo úspěšně, zjistíte ve Vašem čtenářském kontu. Nelze prodloužit výpůjčky, které jsou již upomínány, na které mají rezervaci další čtenáři a výpůjčky delší než 90 dní.