Prohlášení přístupnosti

Prohlášení přístupnosti

Informace, poskytované pomocí obrázků, jsou k dispozici rovněž v textové podobě pomocí alternativního textu.Zdrojový kódu je vytvořen podle norem XHTML 1.0 Strict, vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS 2.1). Informační hodnota webu zůstává zachována bez použití stylů či obrázků.

Tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti. Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Informace, poskytované pomocí obrázků, jsou k dispozici rovněž v textové podobě pomocí alternativního textu.

Vyjímky

aktivní prvek (Adobe Flash), který má pouze vizuální charakter -  nenese žádné důležité informace