Co se děje » Dětská scéna Louny 2013

Dětská scéna Louny 2013

Vážení a milí přátelé divadla a poezie,

dovolte, abychom Vás následujícími materiály informovali o termínu a základních propozicích

1) Krajské postupové přehlídky Dětská scéna dětského divadla (4. - 6. dubna)
s výběrem na národní přehlídku ve Svitavách  (7. - 13. června).

2) Krajské postupové přehlídky Dětská scéna sólových recitátorů (20. - 21. dubna)
s výběrem na národní přehlídku ve Svitavách  (7. - 13. června).

Městská knihovna Louny organizuje z pověření Ministerstva kultury ČR prostřednictvím NIPOS - Artama Praha regionální přehlídky ve třech oborech: dětské sólové recitace a dětské divadlo (Dětská scéna Svitavy 2013), umělecký přednes a divadlo poezie (Wolkrův Prostějov).

U přípravy a zabezpečení všech tří akcí nám jde o přehlídky jako skutečně významné regionální události, které vytváří z pasivního uživatelství prostor pro odpovědnou spolupráci a tvůrčí spolupodíl všech zúčastněných (tvůrčí dílny, diskusní fóra, různé techniky osobního reflektování).

Bližší informace o celonárodních souvislostech najdete na stránkách NIPOSu

http://www.nipos-mk.cz,

přihlášky a propozice k postupovým přehlídkám pak najdete jako další přílohu.

Všechny přehlídky jsou dokumentovány a prezentovány v regionálních i celostátních médiích.

Drazí přátelé mladého a alternativního divadla, poezie a pohybu, velmi rádi se s Vámi setkáme.

Zlomte vaz!

Dagmar Bahnerová, ředitelka knihovny
Věra Pokorná za organizační tým

Přílohy:

Dětská scéna Louny 2013

propozice - sólisté

propozice - inscenace

evidenční list sólisty

evidenční list inscenace

evidenční list inscenace (.doc)