Co se děje » Doporučujeme: minimuzeum v Košticích

Doporučujeme: minimuzeum v Košticích

otevření 16. června 2012 v 15:00 hod.

Muzeum má ukázat obyčejný život na vsi před 40, ale i 100 lety. Exponáty, vesměs dary místních občanů a jejich rodinných příslušníků, zahrnují celkový obraz vesnického života - nábytek, zařízení, hračky, knížky, oblečení...
Pokud je známa historie exponátů, bude návštěvník na tyto zajímavosti upozorněn, rovněž tak o historii krojů, neboť Vožekovo sdružení Koštice se rozhodlo obnovit místní, t.j. středočeský kroj. I když se tu již více než 160 let nepoužívá, chtějí všem ukázat, jak vypadal, jak byl krásný. I zásluhou muzea Koštice vyhrály soutěž Vesnice roku 2012 a zároveň obdržely diplom za udržování lidových tradic.