Co se děje » Nový knihovní řád od 1. července 2014

Nový knihovní řád od 1. července 2014

 

S platností od 1. července 2014 bude v Městské knihovně Louny platit nový Knihovní řád. O změnách budou uživatelé knihovny včas informováni.

 

Vaše knihovna