Co se děje » Pejskování

Pejskování

Ahoj děti i dospěláci,

naše knihovna připravila pro všechny, kteří
rádi tvoří, výtvarný projekt 

P E J S K O V Á N Í


Práce vytvořené libovolnou technikou do maximální velikosti A2
odevzdávejte v dětském oddělení do 12. března 2014.

Vernisáž proběhne 17. března 2014 v 17:00 hod. v dětském oddělení.