Co se děje » "Pepíčku, řekni básničku" - seminář pro pedagogy ZŠ

"Pepíčku, řekni básničku" - seminář pro pedagogy ZŠ

Seminář je určen pro pedagogy ZŠ, kteří pracují s dětmi na přípravě jejich účasti na přehlídkách dětského přednesu.

Možnosti práce s dětským interpretem - motivace, dramaturgie, interpretační prostředky.

Lektorka - Mgr. Renata Vordová, lektorka seminářů v rámci národních přehlídek, režisérka divadel poezie, členka odborné rady pro umělecký přednes.

S sebou texty, na kterých budete chtít pracovat

17. ledna 2014 od 9.00 hodin
Malý sálek Městské knihovny Louny
lektorné zdarma