Co se děje » Vítězství pro naši knihovnu!

Vítězství pro naši knihovnu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Městskou knihovnou roku 2011" se stala Městská knihovna Louny. Tuto zvláštní cenu uděluje SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníku ČR a firma Skanska a.s.

Knihovnou roku 2011 v kategorii "základní knihovna" se stala Místní veřejná knihovna Vavřinec-Veselice. - Jihomoravský kraj

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii "základní knihovna" získala dále Místní knihovna v Miletíně z Královehradeckého kraje a Obecní knihovna Jaromeřice z Pardubického kraje.

Hlavní cenu v kategorii "informacní počin" získala Moravská zemská knihovna v Brně za on-line zpřístupnění Mollovy sbírky a dlouhodobý rozvoj nástrojů pro prezentaci starých map, která má pro ČR význam i v mezinárodním kontextu.

Zvlaštní ocenění a diplom obdržela Regionalní knihovna Karviná za přestavbu ustřední budovy knihovny na společensko-kulturní centrum, jehož služby přesahují klasické pojetí veřejné knihovny.

Diplom

Tisková zpráva

Televizní zpráva