Naše knihy

Naše knihy

Abychom nezapomínali

(o životě židovské menšiny v Lounech v letech 1849 - 1949)

Autor knihy,  Antonín Hluštík, volně zpracovává události ze života židovské menšiny v Lounech v 19. a 20. století. Čerpá z archivních dokumentů, kronik i z výpovědí pamětníků.

Záměrem nebylo vytvořit odbornou studii, ale převyprávět zlomky lidských osudů a navázat na pozoruhodný soubor historických údajů, jež nashromáždil a publikoval lounský středoškolský profesor Kamil Linhart počátkem třicátých let dvacátého století.

Vznikla tak mozaika příběhů ze života lidí tvořících ještě před sedmdesáti či osmdesáti lety nedílnou součást komunity malého českého města.

Zvláštní pozornost autor věnoval lounské židovské náboženské obci, jejímu vzniku, vývoji a zániku v těžkém období protektorátu.

 

Publikaci doplňují barevné fotografie a dobové dokumenty

Pevná vazba s barevným přebalem, 87 stran, anglický a německý doslov.

 

Publikaci si můžete objednat na adrese:  hajmova@mkl.cz, cena: 250 Kč (a příp. běžné poštovné)


Lounské příběhy a pověsti

45 příběhů a pověstí napsala Květa Marešová,

ilustrovala Jitka Andrlová

Vydalo Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí pro Městskou knihovnu Louny.

Pro všechny milovníky vlastivědy a literatury.

Místa, která jsou v knize zmíněna: Peruc, Slavětín, Vršovice, Březno, Postoloprty, Žatec, Most, Slaný, Chomutov, Ústí nad Labem, Praha, Litoměřice, Dobroměřice, Lenešice, Raná, Chraberce, Libčeves, Ročov, Veltěže, Obora, Černice, Cítoliby, Smolnice, Panenský Týnec, Chlumčany, Rakovník, Hříškov, Terezín, Úlovice, Třeboc

Autorky reagují na potřebu uchopit a zpracovat místní témata. V knize se čtenáři podívají do historie, ale také do příběhů, kde vystupují jejich sousedé a současníci.

 

Vydalo nakladatelství Koniáš, Plzeň v roce 2008, první vydání - 1000 kusů.

 

Ke koupi v knihovně zájemci najdou posledních 20 kusů, objednat je mohou na hajmova@mkl.cz, cena za kus 250 Kč (a příp. běžné poštovné).


Cizinci tu nejsou cizí ! (?)

Více než tisíc lounských školáků z pátých až devátých tříd odpovídalo na jaře v roce 2004 na dvě anketní otázky: Jaký je tvůj vztah k lidem, kteří se do ČR přistěhovali a dokážeš si představit, že bys natrvalo odešel do zahraničí?

Úryvky naplněné snášenlivostí i projevy xenofobie jsou zajímavou sondou do problematiky multikultury.

Názory lounských školáků, dětí cizinců, ale také pohled jejich pedagogů zpracoval Ivo Markvart ve sborník doplněný dětskými ilustracemi. O grafiku knihy se postarala Radana Lencová. Knihu vydalo OS Knihovna třetího tisíciletí pro Městskou knihovnu Louny.

 

Ke koupi v knihovně zájemci najdou posledních 30 kusů, objednat je mohou na hajmova@mkl.cz, cena za kus 100 Kč ( a příp. běžné poštovné).


Brzy jazyk neomrzí

Příběhy, sny, úvahy (a kresby) dětí z Lounska

Průkopnická antologie dětského výtvarného a slovesného projevu, která vznikla v průběhu úsměvných knihovnických lekcí pořádaných lounskou knihovnou. Výbory z knížky vyšly v Literárních i Lidových novinách. Vzniklo i několik rozhlasových pořadů.

K vydání připravil Ivo Markvart v roce 1997 na základě prací dětí ZŠ J. A. Komenského v Lounech.

 

Kniha je již definitivně vyprodána. Zájemci si ji mohou vypůjčit v lounské knihovně (anebo objednat prostřednictvím služby MVS).