Články » Magdalena Mézlová a její dřevěný svět

Magdalena Mézlová a její dřevěný svět

Většina děti viděla ve čtvrtek v knihovně a v pátek odpoledne v Klub(ovně) Luna při besedě v rámci cyklu Setkání s odborníkem poprvé malý řezbářský ponk, všelijaká dláta, vzorky různého dřeva, vhodného pro vyřezávání loutek, misek, sošek a razítek.  K tomu děti poslouchaly vyprávění o tom, jak se dláta udržují ostrá, kde a jak se připravuje dřevo před začátkem řezbářských prací, jak se kreslí předloha a návrh, co se nesmí při práci s dřevem zanedbat. Děti viděly nářadí, kterému se říká holajzníček, kozí nožka, houpačky, rybí ocas a rašple, rejsek, svidřík, svlakovka, čepovka, rámovka a lupenková pilka.

Magdalena Mézlová vyprávěla dětem o svých dílnách, kurzech pro děti i dospělé, ukázala spoustu fotografií svých prací, vyprávěla jak dřevo nabarvit a co se s dřevem dá všechno dělat. Na malém ponku prakticky předvedla s dlátem v ruce řezbářskou práci tak, že lítaly kousky dřeva mezi zvědavé děti.

 

Fotogalerie

Knihovna

Klub(ovna) Luna