Knihovna nabízí » Poprvé v knihovně

Poprvé v knihovně

 

Co mám udělat, abych si mohl půjčovat?
Stát se čtenářem knihovny je jednoduché. Na první návštěvu s sebou přiveď jednoho z rodičů (zákonného zástupce). Je potřeba, aby  s sebou měl svůj občanský průkaz. Knihovník ve studovně Ti na počítači vyplní přihlášku, která obsahuje jméno, příjmení, adresu bydliště, rodné číslo, školu, rodné číslo rodiče, číslo občanského průkazu rodiče a jeho podpis. Tím rodiče potvrzují, že souhlasí s výpůjčním řádem = podmínkami půjčování.

Kolik to bude stát?
Půjčování v naší knihovně pro děti do 15 let stojí 50,- Kč na dvanáct měsíců. Pokud je ti už 15 let, tak se musíš přihlásit do oddělení pro dospělé. Ve studovně předložíš občanský průkaz, žákovskou knížku nebo studentský průkaz a zaplatíš 160,- Kč na dvanáct kalendářních měsíců. I když budeš mít průkaz z oddělení pro dospělé, tak si můžeš půjčovat knížky v oddělení pro děti.

Kolik si toho mohu půjčit?
Najednou si můžeš domů půjčit 20 knížek, neomezené množství časopisů, 10 CD-ROM, 10 MC a 1 deskovou hru. Z oddělení pro dospělé se dětem knihy půjčují jen v případě, že je potřebují ke studiu. V hudebním oddělení si po písemném souhlasu rodičů můžeš půjčit 10 CD, 5 DVD nebo BD a 10 MC nebo LP.

Na jak dlouho si to mohu půjčit? Knihy, časopisy, MC a LP se půjčují na 30 dnů. Vše si můžeš ještě prodloužit vždy na dalších 30 dní. Nejvíce však dvakrát po sobě tj. nejdéle na 90 dnů. Pokud bys je měl více dní, zablokovalo by se Ti půjčování. To znamená, že dokud bys je nevrátil, nemohl by sis půjčovat. Deskové hry se půjčují na 30 dní bez možnosti prodloužení. CD, DVD a BD se půjčují na 15 dní a můžeš si je jednou prodloužit. Nejdéle je tedy můžeš mít 30 dní. Pokud bys je měl více dní, zablokovalo by se Ti půjčování. Počítač přesně sleduje datum výpůjček, takže pokud si včas neprodloužíš, zapíše Ti upomínku.

Kde zjistím, jestli knihu máte a zda není vypůjčená?
Pokud bys chtěl zjistit, zda nějakou knihu vůbec máme a jestli je k půjčení domů, tak si na našich internetových stránkách (www.mkl.cz) můžeš najít on-line katalog. Tam zapíšeš svůj dotaz a katalog Ti vyhledá odpověď. V případě, že bys nevěděl jak, je tam nápověda. Pokud chceš hledat ihned, tak klikni zde a on-line katalog se Ti objeví.

Jak si knížky prodloužit?
Když se rozhodneš, že si chceš knížky prodloužit, tak máš několik možností jak:
1) osobně v knihovně
2) telefonicky na číslech 734 521 901 - 905
3) on-line na našich webových stránkách - pokud chceš hned, tak klikni zde.

Co je to absenční výpůjčka?
Absenční výpůjčka je, když si můžeš knížku, časopis, CD, DVD a další nosiče vypůjčit domů.

Co je to prezenční výpůjčka?
Prezenční výpůjčka je opakem absenční výpůjčky. Znamená to, že si knížku, časopis, CD nebo další nosiče nemůžeš vypůjčit domů. Můžeš si je přečíst, prohlédnout nebo si z nich něco vypsat případně okopírovat v knihovně.

Co mi knihovna ještě nabízí?
Kromě toho, že si můžeš půjčovat, Ti knihovna ještě nabízí:
- příjemné prostředí, kde můžeš trávit volný čas
- zábavné akce a setkávání
- soutěže a kvízy
- pomoc při vyhledávání informací
- přístup k počítači
- přístup na internet
- tisk
- kopírování

Budu ještě za něco v knihovně platit?
Jsou určité služby, které Ti knihovna nabízí a za ty se platí. Také se může stát, že nevrátíš včas vypůjčené dokumenty.

Upomínací řízení  =  nevrátíš včas knihy

1. upomínka - za nevrácení do 30 dnů (u CD, DVD do 7 dnů) - 20 Kč
2. upomínka - za nevrácení do 60 dnů (u CD,DVD do 14 dnů) - 40 Kč
3. upomínka - za nevrácení do 90 dnů (u CD, DVD do 21 dnů) - 100 Kč
předsoudní upomínka - za nevrácení do 120 dnů - 200 Kč
(u CD, DVD do 28 dnů)
náklady spojené s přípravou soudního řízení - 600 Kč

Další poplatky
rezervace knihy ) - 10 Kč (pokud máš e-mail je zdarma)
vystavení náhradního čtenářského průkazu - 50 Kč
vypůjčení knihy z jiné knihovny - 100 Kč
poškození čárového kódu - 20 Kč
ztráta obalu - kniha, CD-ROM - 20 Kč
poškození knihy, nosiče - 10-50% ceny dle míry poškození
závažné poškození, ztráta dokumentu = cena dokumentu (nejméně 250 Kč) +
knihovnické zpracování knihy, nosiče = 200 Kč

Tisk černobílý - 2 Kč
Tisk barevný - 20 Kč
Tisk barevný do A5 - 10 Kč
Kopírování A4 - 2 Kč
Kopírování A4 oboustranné - 3 Kč
Kopírování A3 - 4 Kč
Kopírování A3 oboustranné - 6 Kč
Kopírování barevné - 20 Kč   
Kopírování barevné do A5 - 10 Kč

Budu mít nějaké povinnosti?
Pozor! Čtenářský průkaz je nepřenosný, to znamená, že si na něj můžeš půjčovat jen Ty a nikdo jiný.
Jestli chceš být čtenářem naší knihovny, tak musíš vše, co si vypůjčíš vracet nepoškozené (nečmárat, netrhat, nepodtrhávat .... zkrátka neničit) a včas (na lístku se seznamem knih, které si odnášíš nebo v e-mailu máš vytištěné datum; pokud máš e-mail, tak Tě ještě včas upozorníme). Knihy i ostatní vypůjčené dokumenty si vždy zkontroluj, když zjistíš, že jsou poškozené, tak to řekni knihovnici. Jinak by se mohlo stát, že budeme chtít, abys zaplatil pokutu za poničení. Dodržuj klid a pořádek. Chovej se vždy tak, abys neobtěžoval ostatní.