Knihovna nabízí » Tradiční akce

Tradiční akce

Masopust

Velikonoční dílny

Noc s Andersenem

Pasování prvňáčků na čtenáře

Prázdninové akce

Velké říjnové společné čtení

Den pro dětskou knihu

Vánoční dílny

 

Masopust

Již několik let se knihovna připojuje k masopustnímu veselí. Knihovníci obléknou kostýmy, dámy ze Spolku paní, dam a dívek připraví sladkosti, přijdou děti z mateřských a základních škol a může se začít. Nejprve pro objednané třídy proběhne společná beseda na téma tradic a zvyků, které se k tomuto svátku vážou. Pak následuje maškarní průvod městem.

Velikonoční dílny

Každý rok před Velikonocemi probíhají v knihovně Velikonoční dílny. Za pomoci Spolku paní, dam a dívek a někdy i dalších spřátelených subjektů vzniká nezapomenutelná předvelikonoční atmosféra. Děti si mohou prohlédnout a vyzkoušet tradiční zdobení velikonočních vajíček, ozdobit perníček či uplést pomlázku.

Noc s Andersenem

Vzpomínka na dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena a chuť podpořit dětské čtenářství dala vzniknout, dnes již mezinárodní, akci Noc s Andersenem. Pro pozvané dětské čtenáře je připraven večer a noc plná pohádek, čtení, her a tvoření. Za odměnu mohou děti v tento den přespat ve své knihovně.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pravidelně na konci školního roku přicházejí do knihovny prvňáčci ze všech základních škol v Lounech a okolí. Zde jsou patronem knihovny, rytířem Řádu krásného slova, Dobroslavem Sečtělým pasováni na čtenáře. Akcí je provází dobré duše knihovny Johana Všeznalá a Magdalena Přemoudrá. Každý malý čtenář dostane pasovací dekret a drobný dárek.

 

 

Prázdninové akce

Na každý den jarních prázdnin je v dětském oddělení knihovny připraven zajímavý program. Probíhají literárně výtvarné dílny, hrají se hry a soutěží se.

V průběhu letních prázdnin organizuje knihovna každou středu prázdninový program. Děti i dospělí se mohou zúčastnit tvůrčích dílen, turistických výletů, vyjížděk na kole či jiných aktivit.

Velké říjnové společné čtení

V rámci celorepublikové akce Týden knihoven, probíhá aktivita podporující dětské čtenářství - Velké říjnové společné čtení. Do knihovny přicházejí žáci z různých základních škol, aby si společně četli a představili knížky, které je zajímají. Akci doplňuje výstavka knih z fondu knihovny, které jsou vhodné pro danou věkovou kategorii.

Den pro dětskou knihu

Vždy v sobotu před první adventní nedělí patří knihovna rodičům s dětmi. Jedná se o akci podporující vztah dětí ke knihám. V prostorách knihovny se čte, tvoří, hraje či soutěží. Také probíhá finále Velkého vědomostního zápolení pro žáky základních škol. Též je možné zakoupit knihy v prodejním stánku místního knihkupectví.

Vánoční dílny

Aktivitou připomínající lidové zvyky a tradice jsou také Vánoční dílny, které knihovna organizuje ve spolupráci se Spolkem paní, dam a dívek. Řada dětí tak shlédne a vyzkouší si již zapomenuté tradiční vánoční činnosti.