Články » Březnové ohlédnutí

Březnové ohlédnutí

Březen – měsíc čtenářů, jeden z nejhektičtějších měsíců pro knihovny a knihovníky, je za námi. Právě v této době je připravováno mnoho akcí podporujících čtenářství a vztah veřejnosti ke knížkám. Také dětské oddělení knihovny nezapomíná na své malé návštěvníky.

Letošní program byl jako vždy rozmanitý. Pozvání na besedu přijal spisovatel Petr Stančík, který dětem představil své knihy, přečetl z nich a povídal o své práci spisovatele. „Dobrodružství začíná pod hvězdami“ – tak zněl název besed z cyklu Setkání s odborníkem, jejichž milým hostem byla lounská spisovatelka paní Dana Šianská. Její poslední kniha pro děti nese stejné pojmenování jako besedy. Autorka si s dětmi povídala o své tvorbě, o tom co je baví číst a lákala k přečtení knih zajímavými úryvky. Nejen spisovatelé však patří ke knihám. Zvláště u těch pro děti a mládež jsou jejich nedílnou součástí ilustrace. Program „Slova mezi obrázky“ dětem přiblížil přední českou ilustrátorku paní Helenu Zmatlíkovou, jejíž 95. výročí narození si letos připomínáme. Knihovna také ocenila svého „Čtenáře roku“. Letos to byla nejmladší čtenářka knihovny Evička Homonai. Dále knihovníci organizovali recitační přehlídky, vernisáž výstavy dětských výtvarných prací s názvem „Afrika“, velikonoční dílny, prázdninový program pro družinu a samozřejmě se připojili k mezinárodní akci „Noc s Andersenem“.

Prostě spousta čtení, povídání o knihách, mnoho zajímavých knížek a aktivit – tak plynul tento měsíc. Březen – měsíc čtenářů sice skončil, ale nebojte se, knihovna je tu pro všechny stále otevřená a zvoucí k návštěvě.

Jana Hrbková

Fotogalerie