Články » Příměstské tábory s lounskou knihovnou

Příměstské tábory s lounskou knihovnou

Milé děti, vážení rodiče,

i v roce 2021 nabízí v měsících červenci a srpnu kMěstská knihovna Louny v rámci Klub(ovny) Luna a Parku Louny příměstské tábory. Stejně jako v roce 2020 budou v nabídce i tematicky zaměřené týdny. Obě aktivity jsou zpoplatněny.

       Obecné informace k přihláškám:

  • Vyplněné přihlášky zasílejte na mail dobrotova@mkl.cz nebo odevzdávejte osobně ve studovně MKL v rámci otevírací doby.
  • Společně s přihláškou vyplňte i souhlas se zpracováním osobních údajů a prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Přihláška je závazná. Po zpracování přihlášky obdržíte do 5 pracovních dní informaci o platbě.
  • Přednostně jsou přihlašováni účastníci zapsaní na celou dobu trvání příměstského tábora, resp. tematického týdne.
  • Bližší informace v Klub(ovně) Luna, studovně MKL nebo na tel. 731 855 901 či e-mailu kunc@mkl.cz.

 


 

Nabídka příměstských táborů a tematických týdnů:

NÁZEV TERMÍN CENA VĚK DĚTÍ
INFORMACE
Toulky podél Ohře

1. - 16. 7.

(10 dní)

1600 Kč 7-11

informace

přihláška

Jak se dělá detektivka

12. - 16. 7.

(5 dní)

1000 Kč

9-12

informace

přihláška

Čarodějný týden

26. - 30. 7.

(5 dní)

1200 Kč

9-13

informace

přihláška

Luňáček

2. - 6. 8.

(5 dní)

1000 Kč

předškolní

informace

přihláška

Sportovní a zdravotnický
týden

9. - 13. 8.

(5 dní)

1000 Kč

7-9

informace

přihláška

Příroda všemi smysly

16. - 20. 8.

(5 dní)

800 Kč

7-11

informace

přihláška

Sportovní a zdravotnický
týden

23. - 27. 8.

(5 dní)

1000 Kč

10-13

informace

přihláška

 

Nabídka příměstských táborů (externí organizátor, protory MKL):

NÁZEV TERMÍN CENA VĚK DĚTÍ
INFORMACE
Výtvarný tábor

19. - 23. 7.

(5 dní)

3100 Kč  

lektorka Jana Marešová

plakát

Veselá věda

2. - 6. 8.

(5 dní)

2150 Kč  

www.veselaveda.cz/tabory

plakát

Výtvarný tábor

2. - 6. 8.

(5 dní)

3100 Kč  

lektorka Jana Marešová

plakát