Články » První máj - lásky čas

První máj - lásky čas

Lásku ke knihám musíme v dětech zažehnout velmi brzy. Zaměřuje se na to i projekt Bookstart, který naše knihovna podporuje - https://www.sknizkoudozivota.cz/

Letošní Prvomájové čtení jsme zacílili na děti a nazvali ho Bookstart v terénu. Na hřišti v lounském parku (Masarykovy sady) šestice dětí pozorně poslouchala a hlavně diskutovala o knihách s Karolínou Homonai.

“Vnitřní” Bookstart probíhá každý pátek dopoledne od 10.00 hod. v Klub(ovně) Luna, zaměřen je na predškolkové děti. Knihami provází Karolína Homonai.

Pro děti školkového věku je připraven Bookstart v dětském oddělení knihovny a to každou první středu v měsíci od 15.00 hod. Další setkání je hned zítra! Knihami provází Jitka Andrlová.

Karolína Homonai