Články » Cesta žita

Cesta žita

Výlet do Brlohu je zajímavou připomínkou toho, jak dlouhá cesta vede od obilí k chutnému krajíci chleba.

Takže se Apači vydali na poznávací výpravu do Vernerova mlýna v Brlohu, kde se dozvěděli tajemství historie mlynářského řemesla. Mlynářské muzeum shromažďuje historické dokumenty o minulosti mlýna i nejrůznější pomůcky a náčiní. Skoro zázrakem se dochovalo veškeré zařízení tak, jak ho před druhou světovou válkou opustil pan Verner, zdejší poslední mlynář. Jeho potomci vše zachránili, opravili a dnes v letní sezóně po mlýně provázejí návštěvníky. Tento mlýn byl dokonce v roce 2007 prohlášen Národním památkovým ústavem za kulturní památku.

Naší průvodkyní byla vnučka pana Vernera, která nám vyprávěla i osobní zážitky a příběhy, které znala od svého dědy mlynáře.

Před zpáteční cestou jsme se osvěžili v místním stánku, který je součástí stavení. V nabídce byla domácí bezinková limonáda a jako drobné dárky prodávají například levandulové doplňky. Výlet jsme si zakončili krásnou procházkou po okolí Loun s vyhlídkou na České středohoří

Citát z dnešního dne: „Voňavý chlebíček dejž nám ho Pánbíček!“

Příměstský tábor je spolufinancován městem Louny a podpořen z prostředků Ministerstva vnitra ČR.

Howgh