Články » Hurá!!! ...Už jsem čtenář!

Hurá!!! ...Už jsem čtenář!

Konec školního roku se pro většinu dětských knihovníků nese v duchu slavnostního „Pasování prvňáčků na čtenáře.“ Po celé republice žáci prvních tříd statečně prokazují své nově získané dovednosti, aby mohli být přijati do řad čtenářů.

Již od konce května probíhá v Městské knihovně Louny i v obcích, kde má své místní knihovny, zábavný program pro prvňáčky. Ve vesnicích pak často i pro celé školy. Děti se setkají s rytířem Dobroslavem Sečtělým, knihomolkou Jolkou, skřítkem Zvídálkem či pohádkovou babičkou. Pomáhají jim napravit neplechy, které skřítek způsobil špatným zacházením s knížkami. Nedílnou součástí je samozřejmě čtení, ale třeba také hádání pohádek. Poté mohou děti předstoupit před rytíře, pokleknout a být slavnostně pasovány na čtenáře. Na stvrzení tohoto aktu získají pasovací dekret a v případě zájmu placku „Už jsem čtenář.“ Motivací ke čtení jsou jim miniknížka Krtčí metro, záložka či dárkový poukaz na první průkaz do knihovny na rok zdarma.

Součástí této slavnostní akce je ve většině případů i vyhodnocení projektů „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ a „Škola naruby.“ V lounské knihovně se v letošním roce zapojilo téměř 350 žáků prvních tříd. Školní kolektivy v daném období nadstandardně spolupracují s knihovnou – účastní se besed, výtvarného projektu, setkání s autory knih a zaplňují čtenářské deníčky pro děti a rodiče. Cílem projektů je co největší podpora dětského čtenářství, ale i předčítání dětem. Odměnou za účast jim je kniha, která vzniká speciálně pro projekt „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.“ Majitelé nejzajímavějších čtenářských deníčků „Školy naruby“ mohli získat knihy, časopisy nebo záložky. Velké poděkování za tyto dary patří nakladatelství Mladá fronta, Host a knižnímu velkoobchodu OPA. Potěšující je, že některým dětem nestačil jeden deníček a že řada dětí jej měla zaplněný mnoha pěknými obrázky.

A co říci závěrem? Spousta spokojených dětí, pedagogů a často i rodinných příslušníků dětí knihovníkům dokazuje, že jejich úsilí stálo za to. Tak nezapomeňte, že knihovna je tu pro vás. Nejen na půjčování dokumentů, ale i jako příjemné a bezpečné místo pro trávení volného času.

Jana Hrbková