Články » Cesty dětí za knížkou

Cesty dětí za knížkou

Městská knihovna Louny se celoročně snaží přivést děti ke knížkám a ke čtení. Jednou z možností je jejich zapojení do celostátních projektů podporujících dětské čtenářství. Svaz knihovníků a informačních pracovníků každoročně vyhlašuje projekt „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Přihlášené třídy pak od prosince do června nadstandardně spolupracují s knihovnou – knihovnické besedy, tematická čtení, výtvarný projekt, čtenářské deníčky. Na závěr školního roku při vyhodnocení projektu jsou všechny děti odměněny knížkou, kterou po následující tři roky není možné volně zakoupit.

Nejen děti tohoto projektu jsou zapojeny do „Školy naruby“. Jde o čtenářské deníčky pro děti a rodiče. Cílem je podpora předčítání dětem. Holky i kluci si rádi zahrají na učitele. Známkují všechny předčítající a sami doplňují zápisy kresbami. Při prohlídce deníčků knihovníci zjistí zajímavé skutečnosti. Stále jsou čteny klasické pohádky (Hrnečku, vař!, O perníkové chaloupce, Kocour v botách, …), oblíbené jsou příběhy o zvířatech (Kocour Mikeš, O pejskovi a kočičce, Maxipes Fík, …) a také encyklopedie (Zvířata, Jak fungují dinosauři, Jedinečný svět vlaků, ...). Nejčastěji čtou maminky. Při hodnocení se nejvíce objevují 1**, smaljlíky a pochvalná razítka. Nadhodnotou je slovní hodnocení – Skvělé!, Líbilo se mi to!, Máma byla unavená. Některé děti to však nemají jednoduché. V deníčku je málo zápisů a předčítajícími jsou většinou paní učitelky. Stává se i to, že někdy jeden deníček nestačí – rekordem jsou čtyři sešítky od jednoho žáka. Snaha a úsilí, s jakým děti ke svým deníčkům přistupují, jsou zhodnoceny v závěru školního roku. Majitelé nejzajímavějších z nich jsou odměněni knížkou. Důležité je uvědomit si, že nejde jen o čtení samotné, ale že jeho prostřednictvím můžeme strávit příjemný čas s našimi blízkými.

Lounská knihovna podporuje účast školních tříd v těchto projektech již několik let. Úžasnou zpětnou vazbou je řada nových nadšených dětských čtenářů. V letošním roce se do projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ zapojilo 154 žáků a své čtenářské deníčky dostalo 232 dětí. Vyhodnocení jednotlivých projektů je součástí slavnostního Pasování prvňáčků na čtenáře. V letošním školním roce jsou již všechny projekty uzavřeny a děti oceněny. Nezbývá než se těšit na další.

Jana Hrbková

Fotogalerie - červen

Fotogalerie - květen