Články » Děti v pohybu

Děti v pohybu

Beko, sideflip, kong, lazy, step-speed - že netušíte, oč se jedná? Jasnou odpověď by vám daly děti, které se 13. června zúčastnily v Městské knihovně Louny besedy z cyklu „Setkání s odborníkem.“ Tentokrát byl předmětem zájmu parkour. Výše uvedené termíny představují různé parkourové techniky. Filip Ježek a Pavel Hons, kteří při Sokole Louny vedou kroužek parkouru, si o nich s dětmi povídali. A co je to vlastně parkour? Oficiální definice říká, že jde o druh pohybu, jehož základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B efektivně, s co nejmenší spotřebou energie, a účinně za použití vlastního těla. Trénink se zaměřuje na pohyby a rozvoj těla a mysli tak, aby se člověk ve všech situacích (i kritických) uměl pohybovat klidně a sebejistě. Původ této fyzické disciplíny bychom mohli hledat ve Francii. Je založená na přizpůsobení se prostředí a překonávání libovolných překážek (zídky, zábradlí, živé ploty,…) pomocí akrobatických prvků - přeskakování, přelézání, salta, … To vše tak, aby nedošlo k poničení majetku vlastníků či konfliktu s dalšími lidmi. V dnešní době děti k parkouru lákají především videa na internetu. Asi nejznámější je parkourista Tary, kterého řada dětí obdivuje (knihy o něm i o parkouru knihovna nabízí k zapůjčení). Lektoři dětem také ukázali několik videí, ale nejzajímavější byla jejich praktická ukázka. Spolu s nimi si pak děti trochu zacvičily. Závěrem je důležité říci, že parkour není o zbytečném riskování a je třeba jej trénovat pod dohledem někoho zkušeného.

Oběma mladíkům patří poděkování za zajímavé setkání.

Jana Hrbková

Fotogalerie