Články » Ivona Březinová v Lounech

Ivona Březinová v Lounech

Městská knihovna Louny každý rok v březnu připravuje pro své dětské čtenáře v rámci celorepublikové akce „Březen – měsíc čtenářů“ setkání s tvůrci knih. Letos přijala pozvání paní Ivona Březinová, přední česká autorka knížek pro děti a mládež. V úterý 26. 3. a ve středu 27. 3. to v Klub(ovně) Luna hučelo jako ve včelím úle. Proběhly zde čtyři besedy paní Březinové s dětmi z prvních tříd z Loun a okolí. Autorka dětem prozradila, že již od útlého dětství si hrála na spisovatelku a podle obrázků ze svých oblíbených knížek vymýšlela nové příběhy. Zajímavostí je, že tímto způsobem vznikla řada jejích knih s ilustracemi Heleny Zmatlíkové. Paní Březinová také představila dětem práci spisovatelky a seznámila je se svými knížkami, které jsou vhodné pro jejich věkovou kategorii.  Knihy Hrnečku, vař, Danda má hlad, Kočka Kačka, Adélka a Zlobidýlko, Teta to plete, … ukazují na její milý vztah k dětem a zálibu v pohádkách. Je také autorkou první knížky, která cíleně vznikala pro účastníky prvního ročníku celostátního projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.“ Všichni malí návštěvníci březnových besed s paní Březinovou jsou prostřednictvím lounské knihovny do tohoto projektu také zapojeni. I oni jako odměnu za nadstandardní spolupráci s knihovnou obdrží v závěru školního roku knížku, která v následujících třech letech nebude volně k zakoupení. Cílem projektu je podpora dětského čtenářství a vztahu rodičů a dětí ke knihám a knihovnám. Děti si po besedě mohly zakoupit za výhodné ceny autorčiny knížky a nechat si je podepsat. Mnoho jich také doneslo své čtenářské deníčky z projektu „Škola naruby“, aby jim tam paní spisovatelka přidala svůj podpis k záznamům o četbě z jejích knih.

Děkujeme paní Ivoně Březinové za milá setkání a přejeme jí mnoho inspirace k tvorbě nových příběhů.

Jana Hrbková