Články » Pohádkový program a zábava v knihovně

Pohádkový program a zábava v knihovně

Odpoledne a noc z 23. na 24. března je za námi. A co že se dělo tak výjimečného? No přece 18. ročník „Noci s Andersenem“. Dnes se jedná již o mezinárodní akci podporující dětské čtenářství, do které se v letošním roce přihlásilo 1600 knihoven, škol, školek i dalších organizací. Celkem se k nocování chystalo 95 000 spáčů. Že jde o aktivitu velkého rozměru, svědčí účast dětí z Polska, Srbska, Francie, Austrálie, Nového Zélandu, Saudské Arábie, letos prvně i z Keni a mnoha dalších zemí.

Také Městská knihovna Louny nezůstává stranou. Každý rok připravuje jinak tematicky zaměřený program pro veřejnost a noční aktivity jako odměnu pro vybrané vzorné dětské čtenáře, kteří mohou v tento den přenocovat ve své knihovně. Letošní program se nesl v duchu výročí sepsání knihy Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. V celé knihovně to žilo. Po slavnostním zahájení se děti rozběhly všemi směry, aby mohly plnit rozmanité úkoly, inspirované příběhy z Čapkovy knihy. Pomáhaly pejskovi zjistit, komu psal dopis, s kočičkou skládaly popletené pohádky, přispěly svou pomocí při úklidu podlahy, s andělíčkem malovaly noční košilky, panence, která tence plakala, postavily rozsypané kostky a spolu s kuchařkami chystaly ingredience na přípravu dortu. Za splněné úkoly dostaly od pohádkové babičky odměnu. Kdo chtěl, mohl si zatančit zumbu s děvčaty z Fitness studia Hofmannovi. Pro tvořivé bylo připraveno malování dřevěných zvířátek nebo výroba vlastnoručně malované placky. Občerstvit se pak všichni mohli v kavárně, nebo si  spolu s tlustým psem opéci vuřty. K příjemné atmosféře pátečního odpoledne přispěla i milá vystoupení dětí z MŠ Kpt. O. Jaroše, MŠ Přemyslovců a MŠ Fügnerova. Na děti mysleli i studenti z divadelního souboru OA a SOŠ gen. F. Fajtla v Lounech, kteří si pro ně připravili a společně s nimi sehráli pohádku „Pejsek a kočička trochu jinak“.  Bonusem bylo pro všechny nově přihlášené dětské čtenáře získání průkazu na rok zdarma. Společný program vyvrcholil lampionovým průvodem do parku u Stromovky, kde na děti čekal H. Ch. Andersen, aby spolu s nimi pouštěl lampiony štěstí.

To však nebyl konec. Andersen se s nocujícími dětmi (bylo jich 16) vrátil do knihovny, kde si s nimi povídal o svém životě a knížkách. Také jim přečetl pohádku „Císařovy nové šaty“. Další aktivity se nesly opět v duchu pejska a kočičky. Děti sice nevařily dort, ale společně si přichystaly pohoštění – obložené housky a zeleninový salát. Pak se vrhly do soutěžení. Přiřazovaly  obrázky, skládaly komiksový příběh o pejskovi a kočičce a doplňovaly správné údaje z příběhu o mytí podlahy. Všichni byli po zásluze odměněni. Vzhledem k pokročilé noční hodině začalo chystání spacáků. Před spaním je ještě čekalo čtení na dobrou noc – tentokrát z knih pánů Andersena a Nepila. Protože si však kluci i děvčata museli sdělovat své dojmy, tak poslední usnuli až kolem druhé hodiny. V sedm ráno se vstávalo, uklízelo a po snídani každý obdržel pamětní list a řadu dárků, které mají připomínat tento nevšední zážitek. Ještě než se děti rozešly domů, napsaly na speciální pohledy Noci s Andersenem pozdrav z této akce panu prezidentovi Miloši Zemanovi a na Velvyslanectví Dánského království v ČR.

Sluší se také poděkovat mnoha dobrovolníkům, s jejichž pomocí se podařilo uskutečnit tuto akci, a také nesmíme zapomenout na sponzory – Potraviny Central Louny a Vackovo pekařství Louny. Noc s Andersenem 2018 skončila. Tak zase nashledanou při Noci s Andersenem 2019.

Jana Hrbková