Články » Není kámen jako kámen

Není kámen jako kámen

O tom se přesvědčili malí i velcí návštěvníci listopadových besed z cyklu Setkání s odborníkem s podtitulem Šutrologie. Tentokrát Městská knihovna Louny pozvala lektora Pavla Kouteckého, aby dětem představil svoji velkou zálibu ve sbírání kamenů. Stačí vyjít na procházku do okolí a dobře se dívat. V lese, podél řeky i uprostřed pole můžeme najít zajímavé kousky, které na první pohled nemusí vypadat nijak lákavě. Po omytí a rozříznutí však můžeme být velmi překvapeni. Děti si zaujatě prohlížely snímky, připravené knihy i donesené kameny – křemen, baryt, ametyst, baryt, … Zajímavé nemusí být jen krystaly nerostů, ale i zkameněliny, které můžeme najít např. v opuce. Na závěr lektor dětem doporučil místa v okolí, kde by mohly začít hledat a sbírat. Jako motivaci ke sbírání jim věnoval každému kamínek a do družiny písek, ve kterém mohou při troše štěstí najít drobné české granáty.

Jana Hrbková

Fotogalerie