Články » Čtenář roku z Loun

Čtenář roku z Loun

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR každý rok oceňuje prostřednictvím knihoven nejlepší čtenáře. V letošním roce se vybíralo mezi školáky. Jejich čtenářství bylo posuzováno ve spolupráci s projektem Čtení pomáhá, kde děti odpovídaly na dotazy vážící se k přečteným knihám. Nejlépe se umístil a cenu SKIP ČR Čtenář roku 2016 získal spolu se svou třídou druhák Matouš Faltis z Loun. O potěšení ze svého ocenění se Matouš přišel podělit i do své knihovny: "Měl jsem velikou radost, když mi maminka řekla, že jsem vyhrál. Kamarádi mi gratulovali a teď se předháníme, kdo víc přečte a dobře vyplní testy na Čtení pomáhá. Doma čteme společně s maminkou. Asi nejvíc mě bavil Eragon a Harry Potter. Otázky k některým knížkám byly obtížné. Některé jsem dělal vícekrát - třeba ze Zlatého kompasu. Moc se mi líbilo, že soutěžím, a současně můžu pomáhat a přispívat na charitu. Všem bych chtěl vzkázat, ať se také zapojí do Čtení pomáhá a vyzkouší si to. Je to zábava!

Městská knihovna Louny tímto Matoušovi gratuluje k úspěchu a přeje mu, aby mu láska ke knížkám a chuť ke čtení vydržely i do dalších let.

Jana Hrbková