Články » Čtyřlístek v knihovně

Čtyřlístek v knihovně

V pátek 31. března 2017 nastal neobvyklý shon ve všech knihovnách, školkách i školách, nemocnicích, dětských domovem a dalších zařízeních. Důvodem byl 17. ročník mezinárodní pohádkové Noci s Andersenem. Společnou akci k podpoře dětského čtenářství organizuje Klub dětských knihoven SKIP ČR.  Letos se připojilo 1666 spacích míst s více než 98 000 nocujícími dětmi a dospělými. V letošním roce jako první akci otvírali v Austrálii. Hlavním tématem byl Čtyřlístek a jeho hrdinové. Vyšlo také speciální číslo časopisu s názvem Noc v knihovně.

Městská knihovna Louny se již tradičně připojuje k této mezinárodní aktivitě. Od 16.00 hodin byl v celé knihovně připraven zábavný program pro rodiny s dětmi. Fifinka, Pinďa, Myšpulín i Bobík pro ně měli připraveny záludné úkoly. Děti si tak mohly pocvičit svou trpělivost, fantazii, tvořivost i fyzickou zdatnost, za které je pohádková babička odměnila. Potkat mohly i žáky profesora Myšpulína (žáci ZŠ J. A. Komenského) a sledovat jejich obratnost při různých experimentech ve vědecké laboratoři. Nechyběl tanec – zumba s Klub(ovnou) Luna, zpěv, divadélko i malování na obličej. Milé vystoupení si pro návštěvníky připravily děti z MŠ ČSA a MŠ Kpt. Nálepky. Oddychnout si všichni mohli při představení Loutkového divadla Louny či při opékání vuřtů s bludičkou Jůlií. V 19.00 hodin vycházel od knihovny lampionový průvod do parku u Stromovky, kde je očekával Hans Christian Andersen, na jehož počest se tato akce koná. Desítky lampionů štěstí přinesly úsměv do všech tváří.

Součástí akce byl noční program pro vzorné dětské čtenáře. Andersen si s nimi v knihovně povídal o svém životě a přečetl jim pohádku O cínovém vojáčkovi. Na rozloučenou dětem předal tajemnou mapu. Ta je dovedla nočním městem až do loutkového divadla. Průvodcem jim byl kašpárek, který jim povídal o divadle a loutkách. V knihovně pak následoval zábavný program v duchu Čtyřlístku. V 01.00 již všichni spokojeně spali. Po snídani (Vackovo pekařství a Potraviny Central), rozdání pamětních listů a dárků Noc s Andersenem 2017 skončila. Nezbývá než se těšit na další rok.

Jana Hrbková a Klára Čápová

Fotogalerie