Články » Hans Christian Andersen opět v Lounech

Hans Christian Andersen opět v Lounech

Březen – měsíc čtenářů vyvrcholil v Městské knihovně Louny 31. března 23. ročníkem mezinárodní akce „Noc s Andersenem“. Knihovna se již tradičně připojila zábavným programem pro děti i celé rodiny. Cílem této akce je upevnit vztah malých i velkých návštěvníků ke knížkám, čtení i knihovnám.

„Noc s Andersenem 2023“ byla v lounské knihovně slavnostně zahájena v 16.00 hod. zpěvem a tancem. Vystoupily děti z pěveckého sboru Otakárek při ZŠ a MŠ Kpt. O. Jaroše a z MŠ Šafaříkova. Letošní program měl podtitul „S knížkou do světa ptáků“. Proto byla před knihovnou připravena ukázka práce s dravými ptáky, za kterou děkujeme organizaci Dotkni se křídel, z. s. Na stanovištích v knihovně pak na děti čekaly pohádkové bytosti, u kterých plnily rozmanité úkoly s ptačí tematikou. Krakonoš hledal ptáčky, pták Ohnivák potřeboval nová pírka a pták Klabizňák hledal správné verše k obrázkům.

V druhé části odpoledne se se svým programem představili holky a kluci z pěveckého sboru při ZŠ Školní a z MŠ Přemyslovců. Návštěvníci mohli nejen soutěžit. V ateliéru se malovalo na obličej, na dřevěná zvířátka, nebo si mohli vyrobit originální placku s vlastním obrázkem. Na dvorku si zájemci opékali vuřty. Program vrcholil lampionovým průvodem, který končil u lounské sokolovny. Zde na příchozí čekal sám pan Andersen. Spolu s nimi se zúčastnil bohatého pohybového programu, který připravili členové T. J. Sokola Louny. Tím končila veřejná část akce.

Každoročně však pokračuje v knihovně noční zábavný program pro vybrané děti. Tentokrát zde nocovali druháčci ze ZŠ Přemyslovců. A určitě se nenudili – beseda s Andersenem, noční pátrací aktivita po městě podle slepé mapy, rytíř Jan Sokol z Mor a návštěva Oblastního muzea v Lounech, pohádková hra, soutěže a čtení. Poslední „nespavci“ usnuli kolem půl druhé a první ranní ptáčata se budila již kolem šesté hodiny. V sobotu ráno byli všichni plni mnoha dojmů. Napsali pozdrav z nocování panu prezidentovi a na dánské velvyslanectví a následně s drobnými dárky odcházeli spokojeně domů.

Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří se do akce zapojili a pomohli ji tak uskutečnit. Kromě výše jmenovaných ještě Potraviny Central a Vackovo pekařství (občerstvení pro děti). Velkou úlohu měli také dobrovolníci.

Skončila Noc s Andersenem 2023. Ať žije Noc s Andersenem 2024! Tak zase za rok na shledanou.

Jana Hrbková a Karolína Plívová