Články » Když autoři čtou dětem

Když autoři čtou dětem

Ani s novým rokem nezapomíná Městská knihovna Louny na své malé návštěvníky. V pondělí 9. ledna se děti mohly zúčastnit besed s Markétou Pilátovou, zajímavou českou spisovatelkou, novinářkou a překladatelkou. Přestože většinu roku tráví v Brazílii, podařilo se ji pozvat do Loun, aby malým čtenářům přiblížila svou práci a především knihy pro děti. Všichni se zaujetím naslouchali ukázkám z knih Kiko a tajemství papírového motýla a Kiko a tulipán. Příběh japonské dívky, její nesnáze v novém prostředí, rodící se přátelství, tajemné hradní prostory a pohádkové zápletky si všechny podmanily. Součástí setkání byl malý workshop. Autorka učila děti japonskému umění origami, které provází její literární hrdinku Kiko v obou knihách.

Setkání dětí s autory knih se stalo jednou z tradičních aktivit lounské knihovny. Několikrát do roka se tak mohou seznámit s tvůrci zajímavých literárních děl a nechat se přilákat k četbě. Což je právě v dnešní době, nejen pro knihovny, úloha nesnadná.

Jana Hrbková

Fotogalerie

ZŠ Panenský Týnec

ZŠ J. A. Komenského