Články » Když příběhy učí

Když příběhy učí

Vyprávění může být zábava, rozšiřuje slovní zásobu, rozvíjí myšlení a může motivovat k učení. O tom přijeli poslední květnový den do lounské knihovny přesvědčit děti Eva Burešová a Matěj Záhořík. Vypravěči ze sdružení  Storytelling v rámci projektu Storytelling školám aneb Příběhy učí vystoupili s programem Budíme češtinu. Cílem interaktivní storytellingové inscenace bylo žákům přiblížit dobu Národního obrození, kdy čeština zněla málo a vůbec nebylo jisté, jak to s ní bude v budoucnu. Prostřednictvím vyprávění ze životních příběhů Josefa Jungmanna, Magdaleny Dobromily Rettigové a Karla Hynka Máchy se děti přenesly do tehdejší doby. Spolu s nimi prožívaly důležité i zábavné okamžiky jejich života a snažily se uvědomit si, proč jsou pro nás tak významní. Oba vypravěči byli zaslouženě odměněni potleskem za to, jak dokázali bravurně děti zaujmout a vtáhnout je do děje.

Určitě by stálo za úvahu, zda právě storytelling nebo chcete-li zajímavé a zábavné vyprávění příběhů není jednou z dalších možností, jak dětem v době všemožných informačních technologií ozvláštnit výuku.

Jana Hrbková

Fotogalerie

ZŠ P. Holého

ZŠ Lenešice a ZŠ Školní

ZŠ J. A. Komenského