Články » Myslivost pro mladé

Myslivost pro mladé

Kdo je myslivec a co dělá? Jaká lesní zvířata můžeme potkat na Lounsku? Jak se správně chovat lese? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek dostaly děti v Městské knihovně Louny a Klub(ovně) Luna při besedách s Karlem Čermákem a Pavlem Povou z Mysliveckého spolku v Lenešicích. Nadšeně si prohlížely lovecké trofeje, vyslechly zajímavé zážitky myslivců a odpovídaly na otázky týkající se zvířat i správného chování v přírodě. Nejvíce zaujala ukázka použití vábniček a scénka přestavující myslivce čekajícího na posedu na srnce. Myslivcům z Lenešic tak patří velké poděkování za příjemně strávené odpoledne.

Listopadové besedy z cyklu Setkání s odborníkem proběhnou 23. a 24. 11. od 14.00 hodin na téma Kdo si hraje, nezlobí. Pan Kebza z firmy Mindok si bude s dětmi povídat o hrách a samozřejmě bude i prostor pro samotné hraní.

Hrbková

Fotogalerie