Články » Týden zvířat z lesa v Klub(ovně) Luna

Týden zvířat z lesa v Klub(ovně) Luna

Tento rok, jako již tradičně, mají děti z Loun a okolí možnost zúčastnit se příměstského tábora s Městskou knihovnou v Klub(ovně) Luna. Naším tématem je letos „Zvěřinec“. První prázdninový týden se děti seznamovaly se zvířaty z lesa, součástí byla i beseda s myslivci. V Klub(ovně) nás navštívili myslivci z Mysliveckého spolku Lenešice, pan Karel Čermák a pan Pavel Pova. Vyprávěli dětem o životě lesní zvěře, o tom, proč zvířat v lesích a na polích ubývá. Děti si prohlédly trofeje, myslivci dětem předvedli vábničky a dokonce zahráli, jak probíhá čekání a následný lov srnce. Děti si i zasoutěžily, na programu bylo i poznávání mysliveckých trofejí a otázky ze života zvířat. Největší atrakcí ale byly živé husy divoké, které jako opuštěná housata zachránil a nyní chová pan Pova. Husy jsou ochočené, a tak si je děti mohly pohladit. I když se jich někteří zprvu obávali, nakonec se všichni osmělili. Tímto bychom rádi poděkovali pánům Čermákovi a Povovi za jejich besedu a vstřícný přístup.

Iva Hluštíková