Články » Z prvňáčků jsou čtenáři

Z prvňáčků jsou čtenáři

Konec května a červen již tradičně patří v Městské knihovně Louny „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Že se jedná o akt výjimečný a slavnostní dokazují naparáděné děti, zástupy rodičů a prarodičů i průvodci v historických oděvech. Těmi jsou dětem dobré duše knihovny – rytíř Dobroslav Sečtělý, rytíř Řádu krásného slova, a knihomolka Jolka. Společně si povídají, děti jim pomáhají určit pohádky a pohádkové postavy, ale nejdůležitější jsou písmenka a čtení. Následuje pokleknutí před rytířem a ten svým mečem všechny pasuje. Každý prvňáček obdrží pasovací dekret, malou knížečku a poukaz na průkazku do knihovny. Za své úsilí a trpělivost, s jakou naučily děti číst, jsou pasovány také paní učitelky. Do této chvíle prošlo knihovnou 349 pasovaných prvňáčků z lounských i vesnických škol. To však není konec. Městská knihovna Louny v rámci své pověřené regionální funkce bude pasovat i v obcích, kde sídlí její místní lidové knihovny.

Slavnostní pasování je vyvrcholením celoročního snažení prvňáčků v oblasti čtení. Že to není věc snadná, by asi mohli potvrdit mnozí z nás. Knihovna se tak snaží zajímavou formou děti podpořit v jejich vztahu ke čtení a knížkám.

 

Jana Hrbková