Články » Za básničkou do knihovny

Za básničkou do knihovny

Rok se s rokem sešel a je tu čas, který patří malým recitátorům a školním kolům recitačních přehlídek. Umělec, Brýle, Bleší cirkus, Popletená říše, Hřebec a mnoho dalších milých, vtipných i laskavých textů potěšilo příznivce poezie v Městské knihovně Louny. Ve čtvrtek 16. února zde proběhla recitační přehlídka žáků 1. stupně ZŠ J. A. Komenského. Děvčata i chlapci změřili své přednesové dovednosti ve třech kategoriích. Mezi prvňáčky získali za svůj výkon první čestná uznání Kateřina Čermáková, Antonín Lukáš a Vítek Saifrt. Druháčci spolu s třeťáky již soupeřili o postup na oblastní recitační přehlídku Dětská scéna 2017. Školu budou reprezentovat Alžběta Zajícová, Nikola Nechanická a Mia Klinecká. Čestné uznání si odnesl Matyáš Mokráň. V kategorii pro čtvrté a páté třídy se oblastního kola zúčastní Sofie El Frem, Patricie Gebeltová a Jaroslav Ferzik. Čestné uznání získala Amálie Eliášková. Postupujícím přejeme do dalšího kola recitace, které proběhne v neděli 26. března v lounské knihovně, hodně zdaru, elánu a hlavně radosti z přednesu.

Všem recitátorům děkujeme za hezké poetické odpoledne. Ceníme si jejich píle, snahy i odvahy a věříme, že se společně znovu setkáme nad zajímavými básničkami.

Jana Hrbková

Fotogalerie

 

Recitační přehlídky budou v knihovně probíhat v těchto termínech:

11.-12.3. 2017 – Louny, Poeticky 2017! – krajská přehlídka pro recitátory od 15 let věku, postup na Wolkrův Prostějov. Recitátoři se mohou hlásit sami, pokud v jejich okrese neprobíhá předkolo, v našem například neprobíhá.

26.3.2017 – oblastní kolo Dětské scény 2017 – nominovat mohou děti školská zařízení, ale i rodiče přímo.

21.4.2017 – Dětská scéna 2017- divadelní soubory, krajská přehlídka s postupem na národní přehlídku ve Svitavách.

22.-23.4.2017 – Dětská scéna 2017- recitátoři sólisté – krajská přehlídka s postupem na národní přehlídku ve Svitavách.

Recitační přehlídku pořádá MKL z pověření NIPOS- ARTAMY, finančně přehlídky podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Přehlídky jsou veřejné. Přehlídky mají status inspirativního setkání nad poezií, nikoli soutěže se stupni vítězů. Veškeré informace najdou zájemci na www.mkl.cz, anebo je knihovna zodpoví na emailu mkl@mkl.cz